Renowacja Kapliczki w Godzisławiu

W lipcu przywracaliśmy należyty blask przydrożnej kapliczce w Godzisław

 

 

Mogliśmy tego dokanać dzięki:

 

– dotacji ze środków Programu „Działaj lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Szczecinku;

 

– mieszkańcom wsi Godzisław, którzy złożyli się na zakup ogrodzenia i nowej figurki Matki Boskiej;

 

– hojności Pana Arkadiusza Gumieniczuka – właściciela firmy Trawnik Producent z Turowa

 

k. Szczecinka, który podarował trawnik w rolce;

 

– bezinteresownemu zaangażowaniu wielu mieszkańców wsi i wolontariuszy naszego stowarzyszenia.

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

3 sierpnia odbyła się w Godzisławiu wyjątkowa msza św., na której została poświęcona nasza nowa kapliczka. Dziękujemy księdzu Tadeuszowi Serafinowi z parafii Mieszałki za odprawienie liturgii, dziękujemy licznie zabranym mieszkańcom i tym spośród nich, którzy przygotowali słodki poczęstunek.