Władysław Kowalczyk, Grzmiąca

Relacja córki, Krystyny Kowalczyk