Pierwsi polscy osadnicy w gminie Grzmiąca

Galeria prezentuje pamiątki dotyczące pierwszych polskich osadników osiedlających się na terenie gminy Grzmiąca oraz biogramy i krótkie relacje związane z ich życiem przed i w czasie II wojny światowej oraz z okresu podróży i osiedlania się w miejscowościach gminy Grzmiąca. WIĘCEJ>>> (PROSZĘ KLIKNĄĆ IKONĘ "(i)")


  • bg