Jakub i Amalia Gumiela, Godzisław

Relacja syna, Henryka Gumieli