Rozalia Wygonna, Godzisław

Relacja wnuka, Józefa Wygonnego