Roman Bińkowski, Krągłe i Krystyna Kowalczyk (z domu Bińkowska), Godzisław

Roman Bińkowski, Krągłe i Krystyna Kowalczyk (z domu Bińkowska),
Godzisław