Stowarzyszenie Grupa Działań Lokalnych "Godzisław"

Kraina jakiej nie znacie 2013

Artykuły

Renowacja Kapliczki w Godzisławiu

Przejdź do - Renowacja Kapliczki w Godzisławiu

Kilka zdjęć dokumentujących nasze lipcowe prace nad renowacją kapliczki przydrożnej w Godzisławiu. 3 sierpnia odbyła się w Godzisławiu wyjątkowa msza św., na której została poświęcona nasza nowa kapliczka. Dziękujemy księdzu Tadeuszowi Serafinowi z parafii Mieszałki za odprawienie liturgii, dziękujemy licznie zabranym mieszkańcom i tym spośród nich, którzy przygotowali słodki poczęstunek.

Udało nam się tego dokonać dzięki dotacji ze środków Programu Działaj Lokalnie (http://www.dzialajlokalnie.pl), dzięki mieszkańcom wsi, którzy złożyli się na zakup ogrodzenia i nowej figurki Matki Boskiej, dzięki hojności Pana Arkadiusza Gumieniczuka - właściciela firmy Trawnik Producent z Turowa k. Szczecinka (http://trawnikproducent.pl), który podarował trawnik w rolce oraz dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu mieszkańców wsi i wolontariuszy naszego stowarzyszenia. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

27 października 2017


Wycieczka Szlakiem Joannitów i Templariuszy

Przejdź do - Wycieczka Szlakiem Joannitów i Templariuszy

Dziś z grupą 34 dzieci i młodzieży z Godzisławia i Czech byliśmy na wycieczce w Sławogrodzie w Czaplinku (http://www.slawogrod.eu) i na Zamku Drahim w Starym Drawsku (http://www.drahim.pl). Gorące podziękowania dla p. Karoliny Bator z Grzmiącej za pełnienie funkcji kierownika wycieczki i członkiniom stowarzyszenia Ani Widerskiej i Ani Antonowicz za pełnienie funkcji opiekunów. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy Grzmiąca.

27 października 2017


Uroczystość Poświęcenia Lapidarium

Przejdź do - Uroczystość Poświęcenia Lapidarium

Uroczystość poświęcenia lapidarium na cmentarzu poewangelickim w Godzisławiu odbyła się w sobotę 30 listopada 2013 r. Lapidarium, upamiętniające dawnych mieszkańców naszej wsi, powstało dzięki dotacji ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII (http://www.dzialajlokalnie.pl) Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Szczecinku (http://www.fl.szczecinek.pl). Dziękujemy wolontariuszom i członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom wsi za pomoc w powstaniu lapidarium!!

27 października 2017